Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

God økonomi​

Alternativ energi​

Betingelser

Abonnementsaftalen træder i kraft ved det første hovedeftersyn på betingelse af, at vores energitekniker har godkendt anlægget som er omfattet af abonnementsordningen.

Det betyder, at du har aftale med Energiservice + A/S, som er registreret i den af Energistyrelsens godkendte registreringsordning, og udfører vedligeholdelses arbejde og evt. kedelrensning i henhold til gældende bekendtgørelser (læs mere på www.energibranchen.dk) omfattende kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg.

Du betaler for abonnementet efter udført eftersyn. Betalingen skal ske efter vores gældende betalingsbetingelser.

Eventuelle defekter, der konstateres ved første hovedeftersyn, udbedres efter aftale med dig, og faktureres i henhold til vores standardpriser.​

Frie udkald dækker ikke alt

Serviceabonnementet og frie tilkald dækker ikke alt -

For eksempel dækkes skader forvoldt af nedenstående ikke:

 • Brand

 • Vand

 • Lynnedslag

 • Frost

 • Korrosion

 • Vold eller lign.

Fejl ved nedenstående er ikke dækket af frie udkald:

 • Tank- og rørinstallation

 • Kedel

 • Kedelautomatik

 • Centralvarmeanlæg

 • Cirkulationspumpe

​​

Fejl som skyldes nedenstående er ikke dækket af frie udkald:

 • Manglende olie

 • Defekte sikringer og el-installation

 • Driftsstop på oliefyret som følge af paraffinudskillelse

 • Manglende vand på anlæg

 • Manglende udluftning af radiatorer

 • Manglende overholdelse af service iflg. fabrikantens anvisninger

​Vi kan afvise at tegne abonnement på anlæg, som efter vores energiteknikers skøn ikke lever op til Energiservice + A/S sikkerheds- og miljøpolitik.​

Fornyelse af Serviceabonnement sker automatisk

Aftalen løber 1 år ad gangen og fornyes automatisk efter udført hovedeftersyn. Inden udløbet af perioden vil vi kontakte dig for at aftale tid for et nyt årligt hovedeftersyn af oliefyret.

Kontakten sker enten pr. adviseringsbrev eller telefonisk.​

Frie servicetilkald

Visse af vores abonnementer indeholder frie tilkald. Frie servicetilkald betyder, at der ikke betales for tilkald af energi- teknikeren, såfremt der er fejl på oliefyret og dermed evt. driftsstop (se nedenfor hvad der ikke er dækket af frie tilkald).


Frie servicetilkald ved driftsstop gælder i perioden den 1.10-30.4 fra kl. 8.00-20.00, også i weekender og på helligdage.

Fra den 1.5-30.9 indenfor normal arbejdstid.

Olietanken er ejerens ansvar

Endvidere er Energiservice + A/S ikke ansvarlig for olietankens stand. Det er ejerens ansvar iflg. gældende lovgivning.
Information kan søges på www.energibranchen.dk.


Lokal kendte energiteknikere

Vi opfylder vores forpligtelser iht. abonnementsaftalerne ved dels selvstændige og direkte ansatte energiteknikere i dit område, ligesom vi kan overdrage vores rettigheder og forpligtelser iht. abonnementsaftalerne til tredjemand


Opsigelse

Opsigelse af dit serviceabonnement kan ske med en måneds varsel til udløbet af en abonnementsperiode og skal ske til Energiservice + A/S enten pr. 

telefon 70 22 55 32, brev eller mail.

Reklamation skal ske inden for 8 dage

På udført arbejde skal evt. reklamation finde sted inden 8 dage.
Der ydes 2 års normal reklamationsret på alle produkter, dog ikke sliddele, som f.eks. dyser og filtre. Ved reklamationsret forstås fejl og mangler, som kan henføres til produktet. Reklamationsretten omfatter ikke kørsel og arbejde i forbindelse med ombytning eller udbedring, undtaget er et tegnet abonnement med frie tilkald.

Reservedele

Eventuelt forbrug af reservedele faktureres altid til vores gældende listepriser. Ved større udskiftninger sker dette kun først mod forudgående aftale med dig.

Vi tager forbehold for udgåede reservedele.

Energibesparelser

Der opnås ikke fradrag for energibesparelser længere.

DONG Energys abonnementsbetingelser

Som Ørsted Servicepartner henviser vi i øvrigt til abonnementsbetingelserne hos Ørsted, som ligeledes er gældende for ENERGISERVICE LYGAS abonnementsaftaler.

Du kan læse Ørsted's abonnementsbetingelser for oliefyrsservice her.​

Energiservice A/S | Valhøjs Allé 160 - 2610 Rødovre | Telefon: 70 22 55 32 | E-mail: info@energi-service.dk