Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

God økonomi​

Alternativ energi​

TEKNIQ Garantiordning

Som medlem af TEKNIQ er Energiservice Lygas omfattet af TEKNIQ-garanti fpr private forbrugere. Arbejde for erhvervsdrivende, herunder boligforeninger, er ikke dækket af garantien. TEKNIQ-garanti sikrer, at en privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Ankenævn og får medhold får rettet det fejlbehæftede arbejde.
Det gælder også i tilfælde, hvor den udførende virksomhed måtte være lukket eller ude af stand til at rette fejlen, idet en anden virksomhed i ordningen så udfører arbejdet uden beregning for kunden.

Garantien dækker sager op til kr. 75.000,-

Garantien dækker beløb på op til kr. 75.000 inklusiv moms. Og selv om den virksomhed, du klager over, for eksempel ophører, får du alligevel udbedret eventuelle fejl eller mangler op til beløbsgrænsen. Arbejdet udføres af en anden virksomhed under ordningen.


Sådan gør du hvis du ønsker at indbringe en sag for Håndværkets Ankenævn

1. Kontakt Energiservice Lygas med det samme

Hvis du ikke er tilfreds med det vvs-arbejde, du har fået udført, skal så hurtigt som muligt henvende dig til Energiservice Lygas. Vi skal have mulighed for at tage stilling til sagen. Jo før du klager, jo lettere er det at konstatere fejl og mangler eller opklare prisspørgsmål.

2. Send et klageskema til ankenævnet

Bliver vi ikke enige, kan du kontakte Håndværkets Ankenævn. Her kan du rekvirere et klageskema til brug for den videre sagsbehandling. Du finder link til klageskemaet nederst på denne side. Når du har returneret skemaet, bliver klagen først sendt til Energiservice Lygas for at få vores kommentarer, og her bliver de fleste sager løst. Opnår vi stadig ikke enighed, går sagen videre til Håndværkets Ankenævn, hvis du ønsker det. Det koster kr. 300,- at starte en sag dér. Gebyret skal først deponeres, når dit klageskema har været forelagt Energiservice Lygas og du stadig ønsker at gå videre med sagen.​

3. Ankenævnet kan besigtige en installation

For at give Ankenævnet det bedste grundlag for at afgøre sagen, bliver de fleste installationer besigtiget. Det vil sige, at en uvildig fagmand aftaler et besøg, hvor han skal se installationen.


4. 30 dage til at opfylde kendelsen

​Når sagen er afgjort hos ankenævnet, bliver kendelsen sendt til begge parter. Normalt er der sat en frist på 30 dage til at opfylde kendelsen, men ankenævnet kan give en længere frist, hvis arbejdets omfang, vejrforhold m.v. gør det nødvendigt. Du får pengene tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold ved nævnet.

Ankenævnet behandler kun sager om arbejde for minimum kr. 3.000,- inklusiv moms. Taber du sagen, skal du betale omkostninger i forbindelse med klagen – dog maksimalt kr. 3.000,- inkl. moms.


Ankenævnet er uvildigt

Ankenævnet er sammensat, så der er lige mange repræsentanter for forbrugerne og virksomhederne. Nævnet består af to forbrugerrepræsentanter og to faglige repræsentanter. Desuden er en dommer upartisk formand for nævnet. TEKNIQ betaler Ankenævnets drift. Alle installatører, der er medlem af TEKNIQ, dækkes af ordningen.

Læs mere og hent klageskema her.

Energiservice A/S | Valhøjs Allé 160 - 2610 Rødovre | Telefon: 70 22 55 32 | E-mail: info@energi-service.dk