Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

God økonomi​

Alternativ energi​

Hjælp til selvhjælp - Gasfyr

Har du problemer med dit gasfyr, er der et par ting du bør kontrollere før du ringer til os på telefon 70 22 55 32.

Du kan læse mere herunder eller se mere i vejledningen her.

1. Er der strøm på gasfyret?

Hvis der ikke er lys i panelet, kan du tjekke, om der er tændt på kontakten. Sikringerne kan også være sprunget – kig i sikringsskabet.

2. Er der tryk på vandet, eller hyler fyret?

På gasfyret sidder et manometer, hvor du kan aflæse vandtrykket. De fleste gasfyr skal køre med et tryk på ca. 1,5 bar. Er vandtrykket under 1 bar, skal du fylde vand på. Det korrekte tryk til netop dit fyr står i brugsanvisningen. Hvis fyret hyler, mangler der sandsynligvis vand på centralvarmeanlægget.​

3. Er der en fejlmelding i fyrets display?

Hvis der både er lys i betjeningspanelet og tryk på vandet, vil fyret som regel give en fejlmelding på displayet, eller også vil en kontrollampe lyse. I brugsanvisningen under ”Fejlmeddelelser” eller ”Fejlkontrol” finder du forklaring på fejlkoder. Det kan eventuelt hjælpe dig til at løse problemet på egen hånd. Notér fejlmeddelelsen, sluk for fyret, og tænd det igen. Fyret vil muligvis gå i gang igen.


4. Ring til ENERGISERVICE LYGAS på telefon 70 22 55 32

Hvis du stadig mangler varme eller varmt vand, skal du ringe til os på telefon 

70 22 55 32 og forklare dem den aktuelle fejlmeddelelse. Du kan også rekvirere vores besøg her.

Energiservice A/S | Valhøjs Allé 160 - 2610 Rødovre | Telefon: 70 22 55 32 | E-mail: info@energi-service.dk