Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Information

Uddrag af Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines. ( Bek nr. 724 af 01/07/2008)

Sløjfningsterminer m.v.

§ 43. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:

 1. Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

 2. Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

 3. Tanke, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. august 2008.

 • Stk. 2. Ejeren skal sikre, at overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.

 • Stk. 3. Ejeren skal sikre, at overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast under 6.000 l, uanset stk. 2, sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

 • Stk. 4. Ejeren skal sikre, at overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, sløjfes senest den 31. august 2008.

 • Stk. 5. Ejeren skal sikre, at tanke, som den 1. september 2005 overskrider aldersgrænsen i stk. 1, nr. 2, eller stk. 2, eller overskrider denne inden den 31. august 2008, sløjfes senest den 31. august 2008.

 • Stk. 6. Sløjfningsterminen den 31. august 2008, jf. stk. 1, nr. 3, stk. 4 og stk. 5, kan overskrides, indtil et nyt anlæg eller anden varmeforsyning er etableret, dog højst indtil den 31. august 2009, hvis ejeren inden sløjfningsterminen har sikret sig en skriftlig aftale om etablering af nyt anlæg eller anden varmeforsyning, hvoraf fremgår, at etablering på grund af at levering på sædvanlige vilkår af nødvendige materialer herunder tanke eller håndværkerydelser ikke kan nås inden sløjf­nings­ter­mi­nen den 31. august 2008. Aftalen skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

 • Stk. 7. For anlæg, der omfattes af stk. 6 og som efter lov om forurenet jord § 49 skal være omfattet af en forsikring, og hvor der ønskes etableret fyringsanlæg med naturgas, skal ejeren desuden senest den 30. september 2008 sende kopi af aftalen, jf. stk. 6, til forsikringsgiver. Ejer skal sikre, at anlægget fortsat er omfattet af en forsikring, indtil sløjfning finder sted

 • Stk. 8. Anlæg, der har sløjfningstermin imellem den 31. august 2008 og den 31. august 2009, kan overskride terminen indtil et nyt anlæg eller anden varmeforsyning er etableret, dog højst indtil den 31. august 2009, hvis ejeren inden en måned før sløjfningsterminen, dog tidligst den 31. august 2008, har sikret sig en skriftlig aftale om etablering af nyt anlæg eller anden varmeforsyning, hvoraf fremgår, at etablering på grund af at levering på sædvanlige vilkår af nødvendige materialer herunder tanke eller håndværkerydelser ikke kan nås inden sløjfningsterminen. Aftalen skal forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

 • Stk. 9. For anlæg, der omfattes af stk. 8, og som efter lov om forurenet jord § 49 skal være omfattet af en forsikring, og hvor der ønskes etableret fyringsanlæg med naturgas, skal ejeren desuden senest en måned før sløjfningsterminen sende kopi af aftalen, jf. stk. 8, til forsikringsgiver. Ejer skal sikre, at anlægges fortsat er omfattet af en forsikring, indtil sløjfning finder sted.

§ 44. Ejeren skal sikre, at nedgravede ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfningsterminer:

 1. Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse og med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret.

 2. Tanke, som er typegodkendt uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

 3. Tanke, med udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, som ikke er typegodkendt eller hvor fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges, skal sløjfes senest den 31. marts 2010.

 4. Tanke med anden typegodkendt udvendig belægning end glasfiberarmeret polyester skal sløjfes senest 50 år efter fremstillingsåret.

 • Stk. 2. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l sløjfes senest 45 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3.

 • Stk. 3. Ejeren skal sikre, at nedgravede tanke af plast under 6.000 l, hvis fabrikationsår ikke kendes eller kan fastlægges, sløjfes senest 31. marts 2015.

 • Stk. 4. Ejeren skal sikre, at tanke, som den 1. januar 2007 overskrider aldersgrænsen i stk. 2, eller overskrider denne inden den 31. marts 2015, sløjfes senest den 31. marts 2015.

§ 45. Ejeren skal sikre, at nedgravede kugleformede olietanke af polyethylen produceret af firmaet AJVA-PLAST A/S sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.

§ 46. Ejeren skal sikre, at nedgravede anlæg med ståltanke på mellem 6.000 l og 100.000 l, som er nedgravet før 1. april 1970, og som ikke har udvendig belægning med glasfiberarmeret polyester, sløjfes, medmindre de fortsat er underkastet en af følgende foranstaltninger:

 1. Udvendig katodisk beskyttelse af anlægget, hvor der benyttes påtrykt strøm fra en reguleret ensretter, samt beskyttelse af tanken mod indvendig korrosion efter typegodkendte metoder.

 2. Indvendig belægning, der kan sikre tankens tæthed uden særlig beskyttelse mod udvendig korrosion, og etablering af effektiv beskyttelse af rørsystemet, udført med de på udførelsestidspunktet typegodkendte materialer.

 3. Effektiv, udvendig katodisk beskyttelse, hvor der benyttes påtrykt strøm fra en reguleret ensretter, og indvendig inspektion samt eventuel renovering hvert 5. år.

 4. Typegodkendt dobbeltvægssystem med overvågningsanlæg.

 • Stk. 2. Ved udførsel af foranstaltninger nævnt i stk. 1, nr. 1-4, finder § 19, stk. 3-5, tillige anvendelse.

 • Stk. 3. Beskyttelsesanlæg til effektiv udvendig katodisk beskyttelse, jf. stk. 1, nr. 1 og 3, skal tilses, funktionsprøves og om fornødent justeres af en særlig sagkyndig mindst en gang årligt. Der skal føres en journal over disse tilsyn. Journalen skal opbevares i mindst 10 år og på forlangende gøres tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

 • Stk. 4. Anlæg omfattet af stk. 1, som ikke den 1. september 2005 var underkastet en af de i stk. 1, nævnte foranstaltninger, er fortsat ulovlige og kan ikke lovliggøres.

 • Stk. 5. Anlæg, som udelukkende har været anvendt og fortsat anvendes til produkter, som kræver opvarmning for at kunne transporteres ved pumpning, dvs. produkter, hvis viskositet er større end 100 centistokes ved 15o C, og som er etableret inden 1. januar 2000, er ikke omfattet af stk. 1-3.

§ 47. Alle nedgravede væskeførende rør af stål tilknyttet nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, og overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installation. Rør, der den 1. januar 2007 overskrider aldersgrænsen eller overskrider denne inden den 31. december 2010, skal sløjfes senest den 31. december 2010.​

Hvordan kan vi hjælpe?

Har du spørgsmål til vores ydelser, eller en konkret forespørgsel på en arbejdsopgave, er du meget velkommen til at kontakte os via nedenstående kontaktformular.

Vi svarer altid inden for få timer

 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Det siger vores kunder

Se flere af vores flotte anmeldelser inde på Trustpilot

Vores gasfyr gik i stykker i løbet af pinsen og tirsdag morgen var det slut med det varme vand. Jeg ringede tirsdag formiddag til Energi Service og mindre end to timer senere kom teknikeren, Steven og konstaterede hurtigt hvad der var galt.
​ Steven bestilte reservedelen og næste morgen blev reservedelen monteret og gasfyret fungerer nu upåklageligt. Fremragende og super hurtig service.

Ole Bruun Nielsen

Via Trustpilot

Fantastisk Service !!! Vores Gasfyr, var stået af og selvfølgelig op til weekenden . Allerede ved første telefonopkald, var der god forståelse og super god service. Vi fik med lidt held en tid samme dag og indenfor ganske kort tid fik vi besøg af teknikeren Shakeel.

Shakeel var både kundeminded og målrettet og fandt hurtigt frem til problemet som blev rettet.

Kan klart anbefales !!!

Morten Duchnick

Via Trustpilot

Vores gasfyr havde i dag besøg af tekniker Troels, der absolut kan anbefales, hvis dit gasfyr skal have udført professionelt service.
Troels virkede yderst kompetent, og gav god vejledning vedr. fremadrettet servicemuligheder.

​Tak for hjælpen - håber det bliver Troels i sender retur til vores gasfyr om 2 år.

B. Christensen

Via Trustpilot

Energiservice A/S

Vi sidder klar til at hjælpe dig ved blandt andet at besvare dine spørgsmål omkring energiservice og udarbejde et uforpligtende tilbud på din opgave.

Vi ser frem til at høre fra dig!

CVR: 30362748​

Kontakt

Valhøjs Allé 160 ​- 2610 Rødovre​