Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Love og regler - Oliefyr

Love & regler for oliefyr og olietank

I det følgende afsnit kan du læse om de væsentligste forhold, der er værd at være opmærksom på, som ejer af oliefyr og olietank.


Lever din tank eller installation ikke op til gældende lovgivning er du ikke forsikret mod olieforurening.

Hvis du er i tvivl og ønsker at få tryghed og sikkerhed for at din tank og installation opfylder gældende love og regler, kan du kontakte ENERGISERVICE LYGAS på telefon 70 22 55 32. Vi sender gerne en energitekniker ud og gennemgår installationen med dig - f.eks ved et tankeftersyn.


Ved et tankeftersyn gennemgår vores Energiteknikere såvel olietank som installation, og udfylder en rapport på stedet.

Olietankbekendtgørelsen

Er din tank for gammel er den ulovlig og du er ikke forsikret. 

Det gælder også for den øvrige del af tankinstallationen, at den leve op til gældende lovgvning for at være lovlig og dermed forsikret.

Læs hele olietankbekendtgørelsen her.


Se miljøstyrelsens folder "Tjek din olietank".
Se miljøstyrelsens folder "Sløjfning af olietanke over 40 år".
Læs i øvrigt mere om olietanke og sløjfningsterminer her.

Tankalarm

Har din overjordiske olietank en tankalarm?
En tankalarm fungerer som en slags "fløjte", der hyler mens der påfyldes olie for at undgå overfyldning.

Tankalarmen har været lovpligtig siden den 1. januar 2003 på alle olietanke, som er placeret over jorden.

Enstrengede rørsystemer

Kun enstrengede rørsystemer er lovlige
Mange ældre olietanke har et tostrenget rørsystem, hvor olien føres frem og tilbage mellem tank og fyr i hver sit rør. Af miljømæssige hensyn er det ikke lovligt mere at have denne konstruktion pga. risiko for gennemtæring.


Det har været lovpligtigt med enstrengede rørsystemer siden den 1. januar 2003, uanset om der benyttes nedgravede eller overjordiske olietanke.

Nye tanke

Etablering af nye tanke er omfattet af lovgivningen. Du skal senest 14 dage før etablering af en ny olietank indsende en skitse over olietankens placering til Teknisk Forvaltning i din kommune.

I øvrigt er du meget velkommen til at kontakte os for at få råd og vejledning om etableringsforhold og valg af den rigtige tank.

Kontakt os på telefon 70 22 55 32 eller bestil tid her.

Se installationsvejledning for ståltanke her.

Se installationsvejledning for plasttanke her.

Anden nyttig information om olietanke
Nedgravede olietanke må ikke flyttes.
Overjordiske tanke må flyttes - dog skal der altid ske anmeldelse til kommunen, da nedtagningen er en sløjfning og opstilling på et nyt sted er at betragte som en nyetablering.


Til disse tanke er der ikke altid udfærdiget en tankattest.

Her skal du sikre dig, at tanken er forsynet med et mærkeskilt, hvor fabrikationsår og andre specifikationer fremgår. Hvis du ikke har en tankattest skal oplysningerne fra mærkeskiltet meddeles kommunen.
Ellers gælder samme anmelderegler som for nye tanke.

Nedgravede, kugleformede olietanke af polyethylen fra AJVA PLAST A/S er der fokus på. De skal tages ud af brug senest 20 år efter, at de er gravet ned. AJVA-plasttanke på 2.500 liter med fabrikationsnummer 1400-6800 er allerede ulovlige.​

Energiservice A/S | Valhøjs Allé 160 - 2610 Rødovre | Telefon: 70 22 55 32 | E-mail: info@energi-service.dk