Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

God økonomi​

Alternativ energi​

Fjernvarmeservice betingelser​

Betingelser

Abonnementsaftalen træder i kraft ved det første hovedeftersyn på betingelse af, at vores energitekniker har godkendt anlægget som er omfattet af abonnementsordningen.

Du betaler for abonnementet efter energi - teknikeren har udført eftersynet.

Betalingen sker jævnfør de til en hver tid gældende betalingsbetingelser.

Eventuelle defekter, der konstateres ved det første eftersyn, udbedres efter aftale med dig, og faktureres i henhold til vores standardpriser.

Vi kan afvise at tegne abonnementet på anlæg vi måtte vælge at kassere.

Serviceaftalen

Serviceeftersynet udføres som et forebyggende vedligeholdelseseftersyn på de komponenter der er dækket af serviceaftalen og omfatter blandt andet.

Kontrol af den fysiske installation for fejl og mangler, kontrol af ventiler, følere, pumper, trykfølere, units, styringer og alle sikkerhedsfuktioner i installationen, samt udarbejdelse af besøgsrapport, som dokumentation ved efterfølgende tjek.

DONG Energys abonnementsbetingelser

​Som Ørsted Servicepartner henviser vi i øvrigt til abonnementsbetingelserne hos Ørsted, som ligeledes er gældende for ENERGISERVICE LYGAS abonnementsaftaler.

Du kan læse Ørsted's abonnementsbetingelser for fjernvarmeservice her.​

Serviceaftalen dækker ikke eventuelle reservedele samt tiden der medgår til udskiftning eller fornyelse.Leveredereservedeleafregnes tilde gældende dagspriser

​Ikke dækket af Serviceaftalen

  • Forbrug/udskiftning af reservedeleaf enhver art samt arbejdsløn til udskift- ningen.
  • ​Demontering af unit, skabe eller hylderm.m.,hvispladsforholdenegør servicearbejdet særligt vanskeligt (f.eks.hvoruniterindbyggetietskab ellerlignende).
  • ​Eftersynafanodeivarmtvandsbeholder.
  • ​Udbedringaffejl,dererforårsagetaf manglende, vedligehold, hærværk, vandskade, lynnedslag eller uvilje til
  • At sætte varme på anlægget efter vagtens anvisning.
  • ​Udbedringaffejlogmanglerpåukurante komponenter.
  • ​Udbedringaffejlogmanglerforårsaget af andenvvs-installatør.
  • ​Servicering og udbedring af fejlog mangleridenvarmeførendedelaf anlægget(rør,radiatorm.v.).
  • ​Udbedringaffejlogmangler,derer forårsaget af kombinationsdrift(fast brændsel,solvarmeoglignende).
  • ​Udbedringaffejlogmanglerforårsaget afuautoriseredepersoner

Energibesparelser

Ved det 2 årlige serviceeftersyn på fjernvarmeanlægget, opnås ifølge Energistyrelsen en besparelse på gennemsnitligt 408kWh.for det lille tjek og 679kWh for det store eftersyn. 

Energiservice A/S | Valhøjs Allé 160 - 2610 Rødovre | Telefon: 70 22 55 32 | E-mail: info@energi-service.dk