Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

God økonomi​

Alternativ energi​

Betingelser​

​Abonnementsaftalen træder i kraft ved det første hovedeftersyn på betingelse af, at vores energitekniker har godkendt anlægget som er omfattet af abonnementsordningen.

Du betaler for abonnementet efter energi teknikeren har udført eftersyn.

Betalingen sker jævnfør de til enhver tid gældende betalingsbetingelser.

Eventuelle defekter, der konstateres ved det første eftersyn, udbedres efter aftale med dig, og faktureres i henhold til vores standardpriser. Vi kan afvise at tegne abonnementet på anlæg vi måtte vælge at kassere.

Serviceaftalen

Serviceeftersynet udføres som et forebyggende vedligeholdelseseftersyn på de komponenter der er dækket af serviceaftalen og omfatter blandt andet. Kontrol af den fysiske installation for fejl og mangler, efterfyldning af nødvendige væsker og kølemidler samt registrering af mængde.

Kontrol af alle sikkerhedsfunktioner, buffere, følere, pumper, trevejsventil, trykfølere, tørfilter, sugetryk, afgangstryk,ekspansionsbeholdere samt rensning af snavssamlere. Udarbejdelse af besøgsrapport

DONG Energys abonnementsbetingelser.

Som Ørsted Servicepartner henviser vi i øvrigt til abonnementsbetingelserne hos​Ørsted, som ligeledes er gældende for ENERGISERVICE LYGAS abonnementsaftaler.

​ Du kan læse Ørsted's abonnementsbetingelser for varmepumpeservice her.​

Følgende ydelser og situationer er ikke omfattet af abonnementsordningen og skal betales særskilt.

Forbrug af reservedele af enhver art – reservedele afregnes til gældende dagspris. Udskiftning af varmtvandsbeholder, udsyring og rensning af varmespiraler i varmtvandsbeholdere eller bufferbeholdere.

Udskiftning af sikkerhedsventil til varmtvandsbeholderen.

Udskiftning af shunt/ shuntpumpe samt brugsvandspumpe.

Arbejder, der skal udføres på bygningsdele.

Demonteringer af skabe, hylder eller lignende der besværliggøre servicearbejdet.

Skader forårsaget af brand, vand, lynnedslag, frost, korrosion eller skader forvoldt ved vold eller lignende.

Skader på anlægget der vil være omfattet af de normale forsikringer der tegnes.

Skader eller fejl forårsaget af husets elinstallationer.

Skader forårsaget af uautoriserede personer.

Fejl ved brugsvandsinstallationer.

Skader eller fejl forårsaget af ukurante komponenter.

Udkald til strømsvigt, vandpåfyldning, væskepåfyldning, fejlbetjening, indstilling af klimastyring, fejlplaceret / fejlmonteret gsm modul, antifrostvæske, kølemiddel og manglende dækning fra teleudbyder​

Energiservice A/S | Valhøjs Allé 160 - 2610 Rødovre | Telefon: 70 22 55 32 | E-mail: info@energi-service.dk