Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

God økonomi​

Alternativ energi​

Varmtvandsbeholdere

Udskiftning af din varmtvandsbeholder?

Ved fremstilling af varmt brugsvand, er det vigtigt at se på husets varmtvandsbeholder. Er der tilstrækkelig stor hedeflade til at sikre en god afkøling? Skal denne udskiftes? Eller vil der være mulighed for at opnå en lavere returtemperatur, eksempelvis med en termostat-returventil (som det kendes fra fjernvarmeanlæg) uden at dette går ud over komforten?


Inden man eventuelt monterer en returventil, skal man lige vurdere størrelsen på ens varmtvandsbeholder. Der skal være tilstrækkelig lagerkapacitet til at sikre en tilstrækkelig mængde varmt vand.


Varmetabet fra kedlen, varmtvandsbeholder og rør er ofte større end man tror. Varmetab både sommer og vinter fra en gammel støbejernskedel med indbygget varmtvandsbeholder kan ofte udgøre mellem 800 og 1.000 liter olie om året. Kedler fra før 1980 er typisk ikke isoleret – eller kun i begrænset omfang. Det gælder både de gamle støbejernskedler og enheder fra 1970’erne med varmtvandsbeholder og kedel i samme kabinet. De nye og meget mere energieffektive oliekedler har et langt lavere varmetab.

Tilkalket varmtvandsbeholder

En tilkalket varmtvandsbeholder betyder, at varmen skal transmitteres igennem kalk-laget, som igen betyder, at forbruget let kan stige. Tilkalkning vil ske helt automatisk igennem den tid varmtvandsbeholderen benyttes, og risikoen for tilkalkning er naturligvis større jo ældre varmtvandsbeholderen er.

Varmtvandsbeholder forberedt til solvarme

Hvis du skal udskifte din varmtvandsbeholder, er det ofte en god idé, at vælge en beholder, der er forberedt til solvarme.
Det giver mulighed for at installere en solfanger – enten samtidig eller senere.

Tilbud på ny varmtvandsbeholder

Kontakt ENERGISERVICE LYGAS på telefon 70 22 55 32 og hør nærmere om priser for udskiftning af din varmtvandsbeholder.

Energiservice A/S | Valhøjs Allé 160 - 2610 Rødovre | Telefon: 70 22 55 32 | E-mail: info@energi-service.dk